13,799 Reputation

65 yesterday
45 2 days ago
216 Aug 16
200 Aug 15
20 Aug 14
105 Aug 13
10 Aug 12
20 Aug 10
115 Aug 9
120 Aug 8
20 Aug 6
30 Aug 5
25 Aug 4
20 Aug 3
10 Aug 2
10 Aug 1
60 Jul 31
110 Jul 30
70 Jul 29
40 Jul 27
80 Jul 26
30 Jul 25
20 Jul 24
60 Jul 23
105 Jul 22
10 Jul 20
60 Jul 19
105 Jul 18
10 Jul 17
40 Jul 16