2,765 Reputation

10 today
20 yesterday
10 2 days ago
25 Aug 6
10 Aug 5
20 Jul 27
10 Jul 26
15 Jul 25
10 Jul 24
37 Jul 23
20 Jul 14
25 Jul 13
10 Jul 12
20 Jul 11
15 Jul 10
10 Jul 9
100 Jul 8
140 Jul 7
10 Jul 3
10 Jun 30
20 Jun 29
10 Jun 27
30 Jun 26
40 Jun 25
88 Jun 24
40 Jun 23
10 Jun 22
35 Jun 21
22 Jun 19
90 Jun 18